Tynki wylewki Bielsko-Biała
25 lata na rynku
tel. 601 996 583
Kier: 785 051 089

Wylewki andhydrytowe - technologia

Technologia wykonania:

 1. Przygotowanie podłoża pod wylewkę anhydrytowa

  Zarówno powierzchnia, na której jest położona warstwa pośrednia jak i tak na której występuje izolacja termiczna wraz z ogrzewanie podłogowym musi być czysta, sucha. W przypadku występowania większych szczeliny należy je uzupełnić w celu uzyskania równej grubości wylewki.

  Następnie mocujemy piankę dylatacyjną w sposób umożliwiające jej swobodne odkształcenie się.

  Pianka dylatacyjna

  Styropian układamy z dokładnością tak , aby ograniczyć tworzenie się pustek przy ścianach, rurkach i przewodach instalacyjnych.

  Styropian w wylewkach anhydrytowych

  Następnie kładziemy folie budowlaną, w przypadku ogrzewania podłogowego jest to ekran. Należy pamiętać o min 10 cm zakładkach na stykach foli i o sklejeniu foli taśmą, folia także nie powinna być pozginana, pofałdowana , a jej krawędzie powinny być zabezpieczone przed wpłynięciem pod nią wylewki anhydrytowej. Na tak przygotowanie podłoże możemy ułożyć ogrzewanie podłogowe.

  Folia budowlana w wylewkach anhydrytowych

  W przypadku wylewania wylewki anhydrytowej na ogrzewanie podłogowe, należy przed wykonaniem prac dokładnie sprawdzić czy wszystkie elementy systemu grzewczego są dobrze przymocowane, w sposób uniemożliwiający wypłynięcie któregoś z elementu na wierzch wylewki. Konieczne jest sprawdzenie próby szczelności instalacji.

  Próba szczelności
 2. Wylewanie wylewki anhydrytowej

  Przed samym rozpoczęciem prac nanosimy poziomy laserowo, poprzez ustawienie reperów. W przypadku ogrzewania podłogowego grubość podkładu powinna wynosić 50 mm, natomiast przy braku ogrzewania 35 mm. Podane wartości mają charakter informacyjny, nie należy ich traktować jako wytycznych budowlanych. Po ustaleniu poziomów przystępujemy do wylania wylewki.

 3. Zasady zbrojenia przejść i miejsc narażonych na spękanie

  Występowanie nie sprzyjających czynników w początkowym okresie twardnienia wylewki np. intensywne nasłonecznienie, przeciąg, przy nagromadzeniu przejść w bliskiej odległości może spowodować pęknięcie. W takich przypadkach zaleca się zbrojenie tych miejsc siatką z włókna szklanego. Prawidłowo wykonane dylatacje oraz pielęgnacja twardniejącego anhydrytu zapewnia uzyskanie powierzchni bez pęknięć.

  Prawidłowo wykonane dylatacje oraz pielęgnacja 
		twardniejącego anhydrytu
 4. Pielęgnacja wylewki anhydrytowej

  • Wylewka anhydrytowa jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach wewnętrznych
  • Świeżo wylaną wylewkę anhydrytową należy chronić przed: nagrzanie, zalaniem, mrozem
  • Po 3 dniach należy wietrzyć wylewkę anhydrytową w pomieszczeniach, w których została wylana
  • Ogrzewanie podłogowe można włączyć już po 7 dniach
 5. Całkowite wyschnięcie wylewki anhydrytowej

  Istnieje możliwość chodzenia po wylewce po ok. 48 h i rozpoczęcia dalszych prac budowlanych po 4 dniach. Już po 7 dniach można włączyć ogrzewanie podłogowe.

  Gotowa wylewka anhydrytowa

  Płynna wylewka anhydrytowa połączona z ogrzewanie podłogowym posiada wiele zalet:

  • wysoki współczynnik przewodzenia ciepła
  • w porównaniu ze standardową wylewką z Mixokretu istnieje możliwość ograniczenia wylewanej warstwy, przy ogrzewaniu podłogowym do 50 mm.
  • dzięki swojej ciekłej konsystencji otula elementy ogrzewania podłogowego, dzięki czemu szybciej się nagrzewa podłoga.
  • Zastosowanie wylewki anhydrytowej pozwala na wykonanie pola dylatacyjnego o powierzchni ogrzewanie do 300 m2.
przejdź do zakładki: Wylewki anhydrytowe »
25 lat
na rynku
Valid XHTML | Valid CSS | Designed by Damian Suchonek | interstrony.net
strzałka do góry